Naturvejleder ved private arrangementer:

Vi henleder opmærksomheden på, at hvis man ønsker at leje hytten til private formål SKAL der i arrangementet indgå en guidet naturtur med en af vores Naturvejledere, for alle arrangementets deltagere.

Herfor betales særskilt direkte til Naturvejlederen i henhold til lejekontrakten.